Velg en side

Kommunikasjon med barn

KommunikasjonMenneskelig kommunikasjon handler om mer enn bare det å snakke sammen. Kommunikasjon handler i bunn og grunn om alt det som skjer mellom mennesker når vi møtes. I tillegg til selve språket, kommuniserer vi ofte tydelig med både øyne, ansiktsuttrykk, stemmeleie og kroppsspråk. Mange av kommunikasjonssignalene vi sender ut, kan være ubevisste fra avsenders side, men oppfattes og tolkes likevel hos mottaker som en del av totaluttrykket som sendes ut. Dersom vi øker bevisstheten rundt alle elementene som inngår i kommunikasjonen, er vi med på å gi den bedre vilkår. Dette gjelder spesielt i møte med barn.

Lytt til barnet

Evnen til å lytte er grunnleggende i all kommunikasjon, og dette er også meget viktig i møte med barn. Barn trenger bekreftelse i forhold til at det de vil snakke om er viktig også for den voksne. Møt barnet med en åpen og interessert holdning, og vis gjennom ord, ansikt og kroppsspråk at du ønsker å lytte til det barnet vil si.

Ta deg tid

Hverdagen er krevende på mange måter, og i vår nye digitale verden, er det mange som får med seg jobben hjem om de så vil eller ikke. Når du kommuniserer med barnet, er det lurt å legge vekk mobil og pc og vise at du er klar for å vie din fulle oppmerksomhet til barnet. Når man blir gammel og grå er det nok heller de tapte stundene med barnet sitt man vil angre på, fremfor de facebook-oppdateringene man ikke fikk med seg.

Sindre smiler med bokVent på tur

La barnet få si det det vil si uten at du avbryter det. Det er lett å bli utålmodig i prat med barn. De må ofte lete litt etter ord og kan bruke lang tid på å uttrykke seg. Fall imidlertid ikke for fristelsen til å gjøre ferdig barnets setninger. La barnet få snakke for seg selv, uten at du avbryter eller snakker på dets vegne. Dette blir også en viktig lærdom for barnet som selv må kunne klare å vente på tur.

Vær tydelig

Når man kommuniserer med barn, bør det være overensstemmelse mellom de uttrykk og signaler man sender ut. En sukkersøt stemme fra et irritert ansikt vil for eksempel kun forvirre barnet og gjøre det usikker på hva den voksne egentlig vil frem til. Likeledes må man bruke ord og begreper som man vet at barnet har mulighet til å forstå. Tydelig uttale blir selvfølgelig også viktig i kommunikasjon med barn.

Vær konkret

Barn er konkrete, og har behov for at den voksne er konkret i kommunikasjonen. Abstrakte bilder og ordtak vil som regel gå barnet hus forbi, og gjøre at det ikke vil forstå det den voksne vil frem til.

Ta barnets perspektiv

Barns hovedvirksomhet er å leke, og barn har dermed gjerne en leken tilnærming til livet. Det er leken og lekens premisser barnet kjenner best, og dersom den voksne er nysgjerrig og åpen for barnets lekne perspektiv på ting, åpner dette opp for en mer inngående og interessant samtale med barnet. Det handler om å forstå barnet gjennom barnets verden.

Samtale gjennom lek

Det er svært interessant å snakke med barn gjennom lek. På den måten får man et gløtt inn i deres verden, og lærer dem bedre å kjenne. Det er i tillegg flere vanskelige tema som er lettere for et barn å ta opp i en lekesituasjon med den voksne enn i en situasjon der den voksne setter seg ned rett overfor barnet og nærmest krever en “se-meg-inn-i-øynene-og-fortell-meg-hvordan-du-har-det”-prat. Det sistnevnte kan for noen føles invaderende og vil dermed lett føre til at kommunikasjonen går i vranglås. Leker man med og ved siden av barnet, er det derimot ofte lettere å få hull på eventuelle vonde bobler.

Sett grenser

Barn trenger tydelige grenser, og siden det er den voksne som har ansvaret for barnet, er det også den som bestemmer. Dette må barnet få vite. Gjennom å legge tydelige rammer for barnet i forhold til hverdagens rutiner og forventninger om akseptabel atferd, er man med på å gi barnet trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Slik stimulerer man og legger til rette for utviklingen av barnets egen deltakelse i det kommuniserende samfunnet.

Mykere overganger

Det er ofte overgangene i hverdagen som fører til konflikter mellom den voksne og barnet. Bruk språket til å forberede og tydeliggjøre overgangen mellom en aktivitet og den neste. Si for eksempel gjerne ifra fem minutter før middag at barnet må begynne å avslutte leken fordi det snart er middag, slik at barnet kan få avsluttet det det holder på med, i stedet for å si “Nå er det middag!” og forvente at barnet skal rive seg løs og løpe til bordet med én gang. Ved å være forutsigbar og gi barnet tid til å forberede seg, slipper man mange masete og temperamentsfulle situasjoner.

Marit og Sindre ler hoytVær en god rollemodell

Barn får mange nyttige kommunikasjonsverktøy gjennom kommunikasjonen med den voksne, og det er derfor viktig å være gode rollemodeller når vi kommuniserer med barn.

Elsk ditt barn

Husk til slutt at over alt annet står barnets behov for omsorg, trygghet, forståelse og kjærlighet. La dette gjennomsyre måten du forholder deg til barnet på. Det er nok mye sannhet i Astrid Lindgrens ord:

«Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.»
– Astrid Lindgren