Velg en side

Tips og råd

Det er flere ting man kan gjøre for å stimulere barns språk og lette overgangen til deres lese- og skriveutvikling.
Her er noen gode tips og råd man kan ta med seg:

Mor leser for barnSyng og lek med barnet

Sang, leker, regler og rim er morsomt for barnet. Rytme, sang og bevegelse kommer forut for ordene og er en god innføring i språkets verden for babyer og småbarn. «Tiden med en baby skal tilbringes med samhandling. Vugg, bær, kil, le og prat med barnet ditt. De lærer seg mer av det enn av en dvd med Baby Einstein» (Sue Palmer).

Tydelig og enkel tale

Små barn forstår lettere når det snakkes enkelt og tydelig i et rolig tempo.

Pekebøker

De enkle pekebøkene kan introduseres veldig tidlig. Her blir det satt ord på kjente og ukjente objekter, og barnets indre ordforråd stimuleres. Bade- og tøybøker er fine for de minste barna som også må smake på bøkene.

Les for barnet hver dag

Les litt for barnet hver dag fra 2-årsalder. Dette stimulerer mange sider ved språket. Les bøker i tråd med barnets språkforståelse og hjelp det til å utvide forståelsen av bøkene og språket gjennom å snakke om det dere leser og relatere bilder, hendelser og følelser til barnets eget liv og opplevelser. Det kan være lurt å gjøre lesingen til en fast del av leggerutinen. Slik sikrer man en daglig dose høytlesning. Les også Bokbamsens 10 gode grunner til å lese høyt for barn til venstre på siden.

Ha bøker lett tilgjengelig

Ha noen bøker i en kasse eller en hylle der barnet lett kan få tak i dem selv. På den måten blir det mer naturlig for barnet å ta bøkene med i leken eller finne frem bøker det vil bla i eller få høytlesning fra.

Snakk med barnet

Det å snakke med barnet mens man leker eller utfører de hverdagslige gjøremål, forsterker barnets forståelse av ord, begreper, hendelser og sammenhenger. For noen faller det seg veldig naturlig å snakke mye med barnet sitt, mens andre må gjøre seg bevisst på at de snakker og forklarer nok. Bruk språket aktivt i hverdagen!

Sett navn på ting

Husk å sette navn på ting når du snakker med barnet. I stedet for å peke på noe og si: «Vil du ha den eller den?», så bruk ordene aktivt: «Vil du ha bamsen eller bilen?». Ord skal repeteres mange ganger før barnet lærer det fullt ut.

Se på barne-tv sammen

Sitt sammen med barnet og se på barne-tv når det etter hvert viser interesse for det (2-3-årsalder). På den måten kan man forklare ord og begreper og tilrettelegge for bedre forståelse av språk og hendelser også der. Mange fine samtaler kan dessuten ha utgangspunkt i ting man har sett sammen på tv. Ikke overdriv tv-tittingen. Når det gjelder de minste barna, må man huske på at tv for det meste kun er fascinerende flimring.

Jente med fargeblyanterLa barnet tegne

Tegning er bra for utviklingen av finmotorikk og øye-hånd-koordinasjon. Slik blir tegning en begynnende skrivetrening. Tegning er dessuten en glimrende mulighet for barnet til å uttrykke seg gjennom farger og former. Mangt et inntrykk kan bearbeides gjennom tegneuttrykk. La barnet tegne fritt, og la barnet få snakke om hva det tegner og hvorfor.

La barnet lekeskrive

Mange barn synes det er gøy å tulleskrive ord. Gjennom slik lekeskriving blir barnet interessert i bokstaver og skrift, og forstår at skriften har en funksjon. Dette er en god forberedende aktivitet for senere skriving. La gjerne barnet ditt få lekeskrive handlelister, huskelister, små beskjeder eller brev. Lek restaurant om dere har vært på en, og så kan barnet leke kelner og lekeskrive ned bestillingen på en liten blokk. Kruseduller og rare tegn er tipp topp. Man kan putte inn mye morsom læring i lek.

Bruk bokstavlydene

Når barnet er mellom 4 og 6 år, begynner det som regel å vise stor interesse for tall og bokstaver, og vil gjerne lære å skrive sitt eget navn. Det er lurt å bruke bokstavlyden når man snakker med barnet om bokstavene, og ikke bokstavordet (eks. h = hå). Det er bokstavlydene man bruker senere i lese- og skriveopplæringen, og de er helt essensielle for å kunne klare å dra sammen lyder til ord når man er klar for det. Tenk deg bare hvor vanskelig et enkelt ord som melk blir om man bruker bokstavordene. Det er nærmest umulig for barnet å finne ut at em-e-el-kå skal trekkes sammen til ordet melk og ikke emeelkå.

Lekebokstaver

Man kan få kjøpt ulike lekebokstaver til barn. Noen av disse får man som kjøleskapsmagneter, og de er gode å bruke når barnet vil leke med bokstavene og prøve seg frem med å stave eget og andres navn. Mange barn har lært å stave seg gjennom de enkleste ordene ved bruk av slike lekebokstaver.Dessuten kan barna rent fysisk kjenne på bokstavformene når de holder i de større lekebokstavene. Dette gjør skriftinnlæringen mye lettere for mange.

Vær tålmodig

Barn har ulike måter å lære på, og de lærer i ulikt tempo. Ikke vær stresset over at barnet ditt kanskje ikke har lært seg like mange ord som naboens barn, eller at det ikke viser interesse for et eneste tall eller en bokstav til tross for at lille Per har gjort det i et halvt år. Barn er forskjellige, og det er bortkastet å presse dem til å lære bokstaver eller pugge tall. Lek, stimuler og forbered, og så er det skolen og lærerne som etterhvert står for den mer systematiserte innlæringen.