Velg en side

Askeladdprisen 2019

Foto: Beate Ranheim

Torsdag 5. desember ble Askeladdprisen delt ut for 20. gang. Stedet for utdelingen var IBBYs høstkurs i Drammen og prisen ble overlevert av IBBYs styremedlem Siri Larsen.

Askeladdprisen er en barnelitterær pris opprettet i 1981 av IBBY Norge og deles ut annet hvert år. I statuettene står det at «prisen deles ut til den/de som gjennom virksomhet av kritisk, teoretisk, kunstnerisk eller praktisk karakter har bidratt til fremme av god barne- og ungdomslitteratur».

Juryen har i år bestått av Bjarte Bakken fra Foreningen !les, Oddmund Kårevik biblioteksjef i Enebakk, Vilde Kamfjord (forfatter, barnebokbadgeneral) og Beate Ranheim og Siri Larsen fra styret i IBBY.

Årets premie, utover heder og ære, er et trykk av Kristin Roskifte fra boken «Alle sammen teller». Kristin Roskifte er vinner av Nordisk råds pris for barne- og ungdomslitteratur i 2019.

Juryens begrunnelse

Årets vinner har siden januar 2001 drevet aktiv formidling av litteratur og jobbet målbevisst for å gjøre bøker til en naturlig del av barns hverdag. Ved å bevisstgjøre foreldre allerede fra nyfødtalder og frem til skolealder om boken og høytlesningens betydning for utvikling av leselyst, språkutvikling og leseutvikling, øker sannsynligheten for interesse for boka og litterære opplevelser.

Det startet med et prosjekt rettet mot den viktigste målgruppen, de aller yngste, fordi gode lesevaner etableres allerede fra barnet er nyfødt. Erfaringsmessig er foreldrenes innsats grunnleggende for å skape gode lesevaner, og en tidlig introduksjon er avgjørende. Prosjektet nådde ut til alle i kommunen ved oppsøkende virksomhet og godt samarbeid mellom helsestasjon, barnehager, skoler og bibliotek. Prosjektet bidro også til å forhindre sosial ulikhet.

Prosjektet viste seg å være en stor suksess og har siden 2004 vært et permanent tilbud til innbyggerne i kommunen.

Årets vinner er Bokbamsen i Øvre Eiker kommune.

Bokbamsen har gått i front når det gjelder formidling av litteratur for de minste. Arbeidet inspirerer oss alle og viser at et lokalt initiativ på den måten kan ha nasjonal betydning.

Målet med bamsens arbeid er å formidle barnelitteratur og legge til rette for leselyst. Barn og foreldre blir invitert til biblioteket for å motta bokpakker når barnet er nyfødt, ved 2 årsalder, 4 årsalder, og i forbindelse med skolestart.

Bokbamsen samarbeider med Øvre Eiker bibliotek om å arrangere Leselystfestivalen i Hokksund.

Det har siden starten i 2001 vært flere personer som har hatt rollen som bokbamse. I dag er det Rannveig Nymoen som er Bokbamsen.

(IBBY, Norge)