Bibliotekprisen 2010

bibliotekprisenBokbamsen ved Øvre Eiker bibliotek var stolt vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2010. Prisen var et kunstverk av Gunnlaug Moen, og dette ble delt ut på kommunestyremøtet i Øvre Eiker rådhus 2. februar 2010.

I sin begrunnelse la juryen blant annet vekt på at Bokbamsen jobber med å vekke bevissthet rundt barns språkutvikling og at tilbudet innebærer aktiv litteraturformidling rettet mot barn. Bokbamsen gjør en tidlig innsats for livslang læring, noe som viser seg å være en viktig faktor for å redusere frafall seinere i skoleløpet.

I begrunnelsen for tildelingen står det videre at bokbamsetilbudet også er med på å bygge en felles litterær referanseramme for alle foreldre og barn i kommunen, uavhengig av barnas kulturelle eller sosiale bakgrunn, og at de har jobbet systematisk over lang tid og oppnådd bibliotekprisen tett samarbeid med helsestasjonen, barnehagene og skolene i kommunen.

Prisutdeler NBF er en fri, uavhengig landssammenslutning som har til formål å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet.

På bildet fra venstre: Birgithe Schumann-Olsen (NBF, Buskerud), Anne Foss (biblioteksjef ved Øvre Eiker bibliotek) og Rannveig Nymoen (Bokbamse).