Velg en side

Historien bak bokbamsetilbudet

Det hele begynte med en aviskronikk

Historien bak Bokbamsetilbudet begynte en dag i 1996 da rådmannen i Øvre Eiker kommune leste en aviskronikk i Dagbladet om Markaryd, en liten kommune i Sverige. I Markaryd hadde skoleelevene svært gode leseferdigheter, og kommunen hadde, over tid og på flere plan, jobbet med ulike tiltak for å oppnå dette. Det som var så unikt med Markaryd, var at de der hadde en egen Bokbamse som jobbet aktivt med litteraturformidling og språkbevissthet helt fra barna var svært små.

Prosjekt Leselyst tok form

Flere andre mennesker i Øvre Eiker hadde også lest om Markaryd i Dagbladet, og de begynte å snakke sammen; om Markaryd, om Øvre Eiker, om språk, om barn og ungdom, om skole og om leseglede. I samtalene tok ideer og tanker form, og det ble så nedsatt en tverrfaglig kommunal arbeidsgruppe som skulle jobbe med å sette det hele i system. De kom til slutt med et forslag om et 3-årig prosjekt som fikk navnet Prosjekt Leselyst. Prosjektet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret og prosjektet kom i gang med arbeidsgruppa som styringsgruppe.

Et permanent bokbamsetilbud

Slik så Bokbamsetilbudet lyset for første gang, og virksomheten startet opp i januar 2001 som et samarbeidsprosjekt med biblioteket, helsestasjonen, barnehage og skole. Etter en evaluering av det 3-årige prosjektet, ble Bokbamsen et permanent tilbud fra og med januar 2004, og etter hvert lagt under bibliotekets drift. Målet med arbeidet skulle være å formidle barnelitteratur og legge til rette for leselyst.

En fremtidsrettet fortelling

Fortellingen om Bokbamsen rommer noe mer enn bare en historie. Den handler om omsorg for barns oppvekst og om viljen til å gjøre noe positivt for alle småbarnsfamilier i kommunen. I sin helhet er tilbudet med gavebøkene, fra nyfødt til skolealder, en positiv og sjenerøs satsning på barns språk og deres leselyst. Et slikt fokus på verdien av å lese for og med barn, er både viktig og meningsfullt i et barns oppvekst. Det er dette som gjør historien bak Bokbamsetilbudet til en stor fortelling, – en fortelling som peker inn i fremtiden.