Velg en side

Det flerspråklige bibliotek

Et kompetansesenter

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er et kompetansesenter for bibliotektilbud til språklige minoriteter. De er rådgivere for bibliotek, og kjøper inn og låner ut bøker og andre media på 44 språk. DFB bidrar til å skape et levende flerkulturelt samfunn.

Tre hovedfunksjoner

DFB har tre hovedfunksjoner:

  1. Kompetanse- og veiledningssenter for flerkulturelle bibliotektjenester med vekt på tjenester til asylsøkere, innvandrere og flyktninger.
  2. Innkjøps- og katalogavdeling for litteratur og andre medier på mange språk.
  3. Nasjonal fjernlånssentral for litteratur og andre medier til asylsøkere, flyktninger og innvandrere.

Les mer på DFBs egne hjemmesider:

dfb