Velg en side

NAFO

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner. På deres hjemmesider finner man mye nyttig informasjon, – både for de som kommer nye til Norge og for de som skal ta dem imot.

Klikk på logoen for å komme videre til NAFOs hjemmesider.