Velg en side

Høytlesningens betydning

Aapen bok og direkte blikkHøytlesning er viktig!

Det er svært mange og gode grunner til å lese for og sammen med et barn. Når vi leser og snakker med barnet om bøker, er vi med på å øke barnets språkforståelse og ordforråd. Gjennom høytlesningen bør barnet få muligheten til å stoppe opp og undre seg, stille spørsmål og snakke om det som blir lest. På denne måten vil forståelsen av ord og begreper utvikles samtidig som barnets fantasi, følelser og drømmer stimuleres.

Verdifulle språklige erfaringer

Når et barn lytter til høytlesning, får det verdifulle språklige erfaringer som siden kommer godt med når barnet selv skal utvikle egne lese- og skriveferdigheter. Det er forsket mye på barn og lesing, og all forskning peker i samme retning og viser at barn som blir lest høyt for daglig fra to-treårsalder, utvikler seg raskere og bedre enn andre barn når det gjelder språk og kommunikasjon. Ved skolestart ligger disse barna også i gjennomsnitt bedre an i matematikkfaget. Det sistnevnte fordi det å skulle forstå undervisning i mattefaget, krever god språkforståelse.

Gode lyttere og kreative barn

Det å lese høyt for et barn stimulerer evnen til konsentrasjon og evnen til å lytte. Det snakkes i dag mye om TikTok-hjernen som sliter med å konsentrere seg i lengre sekvenser om gangen. Flere nedslående rapporter peker på at barns oppmerksomhetsvindu blir stadig snevrere. Høytlesning for både små og større barn trener og vedlikeholder denne viktige evnen til lytting, oppmerksomhet og konsentrasjon. Høytlesning har også vist seg å stimulere en annen viktig evne hos barn, nemlig kreativitet. Problemløsing og kreativitet er evner et barn vil nyte godt av i både skolegang og jobbsammenheng senere.

Unike bokmøter mellom barn og voksen

Det er mange faglige gode grunner til å lese høyt for barn. Likevel kan man ikke komme utenom hvor viktig høytlesningsstunden er i seg selv. Den trygge, gode stunden man som regel får i et nært bokmøte mellom barn og voksen, er svært verdifull. Når man leser høyt for et barn, tvinges man til å ta en pause fra en ellers hektisk hverdag, og må være hundre prosent til stede sammen med barnet. Er det noe barn setter stor pris på, er det all tid som tilbringes fullt og helt sammen med det.

Glimrende som utgangspunkt til gode samtaler

Bøker, fortellinger og eventyr er glimrende innfallsvinkler til gode samtaler om følelser, tanker og opplevelser. Det er mye man kan stoppe opp ved, undre seg over og snakke om, og man kan ofte trekke paralleller til egen virkelighet. Man får dermed hjelp til gode samtaler med barn gjennom bøker og fortellinger. Noen ganger når det er vanskelige tema som bør snakkes om, kan det være lettere for et barn å åpne seg med utgangspunkt i andres opplevelser i en bok i stedet for å begynne å snakke om seg selv. Dette virker gjerne mindre invaderende på et barn som sliter med tanker, følelser eller opplevelser som bør bearbeides.

Økt empati og selvforståelse

Gjennom å møte andre mennesker i ulike typer situasjoner i bøker, stimuleres barnets evne til empati og forståelse for andre. I tillegg kan det som nevnt gjenkjenne egne følelser og tanker i bøkene og på den måten oppnå en bedre selvforståelse. Er det noe verden trenger for en god fremtid, er det mennesker med evne til refleksjon over verden og seg selv.

Vær bevisst måten du leser på

Måten man leser på er viktig. Lesestudier har vist at det beste er om de voksne tar seg tid til å forklare hva boken handler om, til å snakke om historien, imøtekomme eventuelle innspill, beskrive bilder og ellers gjøre fortellingen relevant for barnets liv. Barn som har blitt lest for på denne måten, har gjort det betydelig bedre på leseferdighetstester enn de som ikke har blitt det.

En fantastisk og livsvarig gave til barnet ditt!

Det å lese høyt for barnet ditt, fokusere på ord og begreper, samt legge opp til samtaler, undring og felles leseopplevelser fra tidlig alder, er altså noe av det viktigste man kan gjøre for barnet i skolesammenheng og livet ellers. Og det å skape gode og koselige lesestunder med barnet, er trolig noe av det viktigste man kan gjøre for å skape gode og vedvarende minner og en sterkere relasjon mellom foreldre og barn.

EN LESESTUND HVER DAG ER TOPP – GJØR GODT FOR TANKER, SJEL OG KROPP!