Velg en side

Høytlesningens betydning

Aapen bok og direkte blikkHøytlesning er viktig!

Det er svært mange og gode grunner til å lese for og sammen med et barn. Når vi leser, ser og snakker med barnet om bøker, er vi med på å øke barnets språkforståelse og ordforråd. Gjennom høytlesningen bør barnet få muligheten til å stoppe opp og undre seg, stille spørsmål og snakke om det som blir lest. På denne måten vil forståelsen av ord og begreper utvikles samtidig som barnets fantasi, følelser og drømmer stimuleres.

Verdifulle språklige erfaringer

Når et barn lytter til høytlesning, får det verdifulle språklige erfaringer som siden kommer godt med når barnet selv skal utvikle egne lese- og skriveferdigheter. Ulike typer forskning (blant annet The Millennium Cohort Study) viser at barn som blir lest høyt for daglig fra to-treårsalder, utvikler seg raskere og bedre enn andre barn når det gjelder språk og kommunikasjon. Ved skolestart ligger disse barna også i gjennomsnitt bedre an i matematikkfaget. Det sistnevnte fordi det å skulle forstå undervisning i mattefaget, krever god språkforståelse.

Gode bokmøter mellom barn og voksen

Det er mange faglige gode grunner til å lese høyt for barn. Likevel kan man ikke komme utenom hvor viktig høytlesningsstunden er i seg selv. Den trygge, gode stunden man som regel får i et slikt bokmøte mellom barn og voksen, er svært verdifull. Når man leser høyt for et barn, tvinges man til å ta en pause fra en ellers hektisk hverdag, og må være hundre prosent til stede sammen med barnet. Fortellinger og eventyr er glimrende innfallsvinkler til gode samtaler om følelser, tanker og opplevelser. Man får dermed oftere gode samtaler med de små.

Økt empati og selvforståelse

Gjennom å møte andre mennesker i ulike typer situasjoner i bøker, stimuleres barnets evne til empati og forståelse for andre. I tillegg kan det gjenkjenne egne følelser og tanker i bøkene og på den måten oppnå en bedre selvforståelse. Er det noe verden trenger for en god fremtid, er det mennesker med evne til refleksjon over verden og seg selv.

Vær bevisst måten du leser på

Måten man leser på er viktig. Tidligere lesestudier har vist at det beste er om de voksne tar seg tid til å forklare hva boken handler om, til å snakke om historien, beskrive bilder og gjøre fortellingen relevant for barnets liv. Barn som ble lest for på denne måten, gjorde det betydelig bedre på leseferdighetstester enn de som ikke ble det.

Man får så mye igjen

Det å fokusere på ord og begreper, samt lese høyt for barnet fra tidlig alder, er altså noe av det viktigste man kan gjøre for barnet i skolesammenheng og livet ellers. Og det å skape gode og koselige lesestunder med barnet, er trolig noe av det viktigste man kan gjøre for å skape gode og vedvarende minner og en sterkere relasjon mellom foreldre og barn.