Velg en side

Bibliotekprisen 2010

bibliotekprisenBokbamsen ved Øvre Eiker bibliotek var stolt vinner av Bibliotekprisen for Buskerud 2010. Prisen var et kunstverk av Gunnlaug Moen, og dette ble delt ut på kommunestyremøtet i Øvre Eiker rådhus 2. februar 2010.

I sin begrunnelse la juryen blant annet vekt på at Bokbamsen jobber med å vekke bevissthet rundt barns språkutvikling og at tilbudet innebærer aktiv litteraturformidling rettet mot barn. Bokbamsen gjør en tidlig innsats for livslang læring, noe som viser seg å være en viktig faktor for å redusere frafall seinere i skoleløpet.

I begrunnelsen for tildelingen står det videre at bokbamsetilbudet også er med på å bygge en felles litterær referanseramme for alle foreldre og barn i kommunen, uavhengig av barnas kulturelle eller sosiale bakgrunn, og at de har jobbet systematisk over lang tid og oppnådd bibliotekprisen tett samarbeid med helsestasjonen, barnehagene og skolene i kommunen.

Prisutdeler NBF er en fri, uavhengig landssammenslutning som har til formål å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet.

På bildet fra venstre: Birgithe Schumann-Olsen (NBF, Buskerud), Anne Foss (biblioteksjef ved Øvre Eiker bibliotek) og Rannveig Nymoen (Bokbamse).