Velg en side

Leseravner

ravnLeseravner er voksne mennesker med litt ekstra tid på dagtid og med et ønske om å lese for barn. Lesingen foregår i barnehagene på dagtid. Hvor lenge og hvor ofte, avtales med den enkelte barnehage. Som leseravn får man mulighet til å gjøre noe svært betydningsfullt gjennom høytlesning og samvær med barn. Man kan være den som åpner barnets dør inn til en litterær verden full av spenning, opplevelser, glede og kunnskap. Det eneste man trenger, i tillegg til å kunne lese, er å trives sammen med barn.

Leseravnene hjelper barnehagepersonalet og Bokbamsen i arbeidet med å legge grunnlaget for utvikling av senere lese- og skriveferdigheter hos barna, ved å gi barna gode leseopplevelser.

Bokbamsen formidler kontakt mellom leseravn og barnehage og gir nødvendig informasjon til begge parter. Leseravnen og lesestedet lager siden selvstendige avtaler som de følger. Leseravnene får hjelp av Bokbamsen til å plukke ut gode bøker. For å være leseravn i barnehage, må politiattest forevises og taushetserklæring underskrives.

Ønsker du å bli leseravn i en av kommunens barnehager, så ta kontakt med Bokbamsen på bokbamsen@oeiker.no eller ring Øvre Eiker bibliotek på 47 70 93 75.