Velg en side

Flerspråklige barn

Å vokse opp med to språk

Et barns språk er grunnleggende og viktig for utviklingen av mennesket som del av et sosialt felleskap. Barn som skal utvikle og mestre to språk på samme tid, kan ofte bruke litt lenger tid på den tidligste språkutviklingen enn et barn som skal lære å mestre kun ett språk. Det er viktig at barnet får rikelig med muligheter til å lære både sitt eget morsmål og språket i landet det bor i. Dette bør starte så tidlig som mulig og være en naturlig del av barndommen. I denne sammenheng vil det å lese bøker på både morsmål og norsk være en viktig bidragsyter til den tospråklige utviklingen.

Ofte vil skole og barnehage fremme språkutviklingen på norsk på god nok måte, slik at man hjemme kan konsentrere seg om sitt eget morsmål. 

Bøker på ulike språk

Bibliotekene kan på forespørsel skaffe barnebøker på nesten alle språk. Bøkene kan hentes og leveres på biblioteket. Bøkene fjernlånes fra Det flerspråklige bibliotek ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Ta kontakt med Bokbamsen eller biblioteket for eventuelle spørsmål.